3 xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu

CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết 3 xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu.

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 13 xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường . xe thứ 1 cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ ba cứ 40 phút chở dược 1 chuyến . lần đầu cả 3 xe khởi hành cùng 1lusc .hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì 3 xe lại cùng khởi hành

Ba xe ô tô chở nguyên vật liệu cho 1 công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được 1 chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được 1 chuyến, xe thứ 3 cứ 40 phút chở được 1 chuyến. Lần đầu cả 3 xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để 3 xe khởi hành lần hai, lúc đó, mỗi xe chở được mấy chuyến ?

Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

 

Gọi số thời gian để cả 3 xe cùng chở một lúc là a(a là nhỏ nhất a thuộc N a chia hết cho 20;30;40)

Vậy ta có a là BCNN﴾40,20,30﴿=120

Vậy số thời gian ngắn nhát để ba xe chở cùng nhau là 120 phút.

Bạn đang xem: 3 xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu

Lúc đó xe thứ nhất chở được số chuyến là:

120:20=6﴾chuyến﴿

Xe thứ hai chở được số chuyến là:

120:30=4﴾chuyến﴿

Xe thứ ba chở được số chuyến là:

120:40=3﴾chuyến﴿

Đ/S:…

 

Gọi số thời gian để cả 3 xe cùng chở 1 lúc là a ( a nhỏ nhất ; a ∈∈ N ; a chia hết cho 20;30;40 )

Vậy ta có a là BCNN ( 20;30;40 ) = 120

Vậy số thời gian ngắn nhất để 3 xe chỏ cùng nhau là 120 phút

XEM THÊM:  Giá xe oto cũ tại nghệ an

Lúc đó xe thứ nhất chở được số chuyến là :

120 : 20 = 6 ( chuyến )

Xe thứ 2 chở được số chuyến là :

120 : 30 = 4 ( chuyến )

Xe thứ 3 chở được số chuyến là :

120 : 40 = 3 ( chuyến )

Vậy xe thứ nhất chở được 6 chuyến

xe thứ 2 chở được 4 chuyến

xe thứ 3 chở được 3 chuyến

Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một,chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một,chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

Khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai là bội chung nhỏ nhất của(20,30,40).

Xem thêm: Danh Sách Điểm Bán Các Mặt Hàng Tiêu Dùng Quận 11, Tìm Việc Làm Tiêu Dùng Tại Hồ Chí Minh

Phân tích thành tích các thừa số nguyên tố:

(20=2^2.5,30=2.3.5,40=2^3.5)

Do đó(BCNNleft(20,30,40right)=2^3.3.5=120)

Vậy sau ít nhất(120)phút thì ba xe cùng khởi hành lần thứ hai.

Khi đó xe thứ nhất chở được số chuyến là:(120div20=6)(chuyến)

xe thứ haichở được số chuyến là:(120div30=4)(chuyến)

xe thứ bachở được số chuyến là:(120div40=3)(chuyến)

Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ 2 cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu 3 xe khởi hành cùng 1 lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để 3 xe cùng khởi hành lần thứ 2, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến ?

XEM THÊM:  Xe hơi 100tr

Bài 1 : Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho 1 công trường . Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được 1 chuyến , xe thứ 2 cứ 30 phút chở được 1 chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được 1 chuyến . Lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc . Tính khoảng thời gian nngawsn nhất để 3 xe khởi hành lần thứ hai , khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến ????

Ta có gọi số thời gian để cả 3 xe cùng chở một lúc là a đk a là nhỏ nhấta thuộc N a chia hết cho 20;30;40

Vậy ta có a là BCNN(40,20,30)=120

Vậy số thời gian ngắn nhát để ba xe chở cùng nhau là 120 phút

Lúc dod xe thứ nhất chở được số chuyến là 120:20=6(chuyến)

Xe thứ hai chở được số chuyến là 120:30=4(chuyến)

Xe thứ ba chở được số chuyến là 120:40=3(chuyến)

Nếu 1 chuyến của bạn là cả đi cả về thì ta giải như sau:Gọi t là thời gian ngắn nhất để 3 xe có thể khởi hành cùng lúc lần thứ 2. ta có: thì t là bội chung nhỏ nhất của (20,30,40)ta có:20=2×1030=3×1040=4x10Nên BCNN(20,30,40)= 4 x 3×10= 120Vậy t=120 phút.

Xem thêm: Font Chữ Sách Giáo Khoa Lớp 1, Font Chữ Tiểu Học, Font Chữ Tập Viết

Ta có gọi số thời gian để cả 3 xe cùng chở một lúc là a đk a là nhỏ nhấta thuộc N a chia hết cho 20;30;40

Vậy ta có a là BCNN(40,20,30)=120

Vậy số thời gian ngắn nhát để ba xe chở cùng nhau là 120 phút

Lúc đóxe thứ nhất chở được số chuyến là 120:20=6(chuyến)

Xe thứ hai chở được số chuyến là 120:30=4(chuyến)

Xe thứ ba chở được số chuyến là 120:40=3(chuyến)

Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến. Xe thứ 2 cứ 30 phút chở một chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được một chuyến.Lầnđầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thòi gian ngắn nhất đểba xe cùng khởi hành lần thứ hai khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

XEM THÊM:  2 xe ô tô khởi hành cùng 1 lúc

Gọi số thời gian ít nhất để 3 xe lại khởi hành cùng 1 lúc là a(phút)(a thuộc N*).a sẽ thuộc BCNN(20;30;40)

Phân tích số 20;30;40 ra thừa số nguyên tố:

20=2^2×5

30=2x3x5

40=2^3×5

BCNN(20;30;40)=2^3x3x5=120

=>a=120

Sau 120 phút xe thứ nhất chởđược:120:20=6(chuyến)

Sau 120 phút xe thứ hai chở được:120:30=4(chuyến)

Sau 120 phút xe thứ ba chở được:120:40=3(chuyến)

Vạy sau 120 phút 3 xe lai khởi hành cùng nhau vàkhi ấy xe thứ nhất chở được 6 chuyến,xe thứ hai chở được 4 chuyến và xe thứ ba chở được 3 chuyến.

Ba ôtô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ ba cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu cả 3 xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được bao nhiêu chuyến?

Ba ôtô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ ba cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu cả 3 xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được bao nhiêu chuyến?

Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật cho một công trường . Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến , xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ 3 cứ 40 phút chở được một chuyến . Lần đầu 3 xe khởi hành cùng một lúc . Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai , khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến ?

Ai làm đi mà

Chuyên mục: tin tức xe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *