crossorigin="anonymous">

Tài chính doanh nghiệp ueh pdf

CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết Tài chính doanh nghiệp ueh pdf.

*

Bạn đang xem: Tài chính doanh nghiệp ueh pdf

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://samsungliving.com/handle/Vanlang_TV/16663

Xem thêm: Ý Nghĩa Biển Số Xe Phong Thủy 2021, Ý Nghĩa Biển Số Xe Phong Thủy

Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance – Tái bản lần thứ nhất
Tác giả: Ross, Stephen A.Westerfield, Randolph W.Jaffe, JeffreyVũ, Việt Quảng… (dịch)
Từ khoá: Định giáRủi roHuy động vốnCấu trúc vốnChính sách cổ tứcTài trợTài chính ngắn hạnSáp nhậpBáo cáo tài chínhTrái phiếu
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Quyển sách nhấn mạnh đến các nguyên tắc cơ bản và hiện đại của lý thuyết tài chính, đồng thời làm chúng trở lên sống động và dễ hiểu bằng cách mang những lý thuyết tài chính này vào cuộc sống thông qua nhiều ví dụ minh họa thực tiễn về quản trị tài chính trong cuộc sống hiện tại.
Mô tả: xx, 1095 tr. :
Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2
Định danh: http://samsungliving.com/handle/Vanlang_TV/16663
ISBN: 9786049227189
Bộ sưu tập: GT_Tài chính Ngân hàng_Môn Tài chính doanh nghiệp 2_Năm học 2019-2020

Xem thêm: Công Nghệ Unreal Engine Là Gì, Công Nghệ Unreal Engine 4 Là Gì

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng

SA6129_D10993_1_Tai chinh doanh nghiep_bia.pdf Giới hạn truy cập Bìa 1.4 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_2_Tai chinh doanh nghiep_muc luc tom tat.pdf Giới hạn truy cập Mục lục 5.59 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_3_Tai chinh doanh nghiep_chuong 1.pdf Giới hạn truy cập Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp 8.78 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_4_Tai chinh doanh nghiep_chuong 2.pdf Giới hạn truy cập Các báo cáo tài chính và dòng tiền 9.61 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_5_Tai chinh doanh nghiep_chuong 3.pdf Giới hạn truy cập Phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính 17.8 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_6_Tai chinh doanh nghiep_chuong 4.pdf Giới hạn truy cập Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu 19.11 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_7_Tai chinh doanh nghiep_chuong 5.pdf Giới hạn truy cập Giá trị hiện tại thuần và các quy tắc đầu tư khác 15.02 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_8_Tai chinh doanh nghiep_chuong 6.pdf Giới hạn truy cập Đưa ra quyết định đầu tư 16.53 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_9_Tai chinh doanh nghiep_chuong 7.pdf Giới hạn truy cập Phân tích rủi ro, quyền chọn thực, và hoạch định ngân sách vốn 12.7 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_10_Tai chinh doanh nghiep_chuong 8.pdf Giới hạn truy cập Lãi suất và định giá trái phiếu 15.51 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_11_Tai chinh doanh nghiep_chuong 9.pdf Giới hạn truy cập Định giá cổ phiếu 14.71 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_12_Tai chinh doanh nghiep_chuong 10.pdf Giới hạn truy cập Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu 11.17 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_13_Tai chinh doanh nghiep_chuong 11.pdf Giới hạn truy cập Tỷ suất sinh lợi và rủi ro mô hình định giá tài sản vốn 17.81 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_14_Tai chinh doanh nghiep_chuong 12.pdf Giới hạn truy cập Một góc nhìn khác về rủi ro và tỷ suất sinh lợi lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá 9.6 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_15_Tai chinh doanh nghiep_chuong 13.pdf Giới hạn truy cập Rủi ro, chi phí sử dụng vốn và định giá 13.98 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_16_Tai chinh doanh nghiep_chuong 14.pdf Giới hạn truy cập Thị trường vốn hiệu quả và những thách thức từ tài chính hành vi 19.54 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_17_Tai chinh doanh nghiep_chuong 15.pdf Giới hạn truy cập Tài trọ dài hạn 9.5 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_18_Tai chinh doanh nghiep_chuong 16.pdf Giới hạn truy cập Cấu trúc vốn – những khái niệm cơ bản 12.02 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_19_Tai chinh doanh nghiep_chuong 17.pdf Giới hạn truy cập Cấu trúc vốn – các giới hạn đối với việc sử dụng nợ 16.62 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_20_Tai chinh doanh nghiep_chuong 18.pdf Giới hạn truy cập Định giá và hoạch định ngân sách vốn cho công ty có sử dụng nợ vay 10.15 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_21_Tai chinh doanh nghiep_chuong 19.pdf Giới hạn truy cập Cổ tức và các hình thức chi trả khác 18.35 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_22_Tai chinh doanh nghiep_chuong 20.pdf Giới hạn truy cập Huy động vốn 15.81 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_23_Tai chinh doanh nghiep_chuong 21.pdf Giới hạn truy cập Thuê tài sản 11.79 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_24_Tai chinh doanh nghiep_chuong 22.pdf Giới hạn truy cập Quyền chọn và tài chính doanh nghiệp 19.27 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_25_Tai chinh doanh nghiep_chuong 23.pdf Giới hạn truy cập Quyền chọn và tài chính doanh nghiệp: mở rộng và ứng dụng 10.83 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_26_Tai chinh doanh nghiep_chuong 24.pdf Giới hạn truy cập Chứng quyền và chứng khoán chuyển đổi 9.96 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_27_Tai chinh doanh nghiep_chuong 25.pdf Giới hạn truy cập Công cụ phái sinh và phòng ngừa rủi ro 16.6 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_28_Tai chinh doanh nghiep_chuong 26.pdf Giới hạn truy cập Tài chính ngắn hạn và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn 12.14 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_29_Tai chinh doanh nghiep_chuong 27.pdf Giới hạn truy cập Quản trị tiền mặt 10.91 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_30_Tai chinh doanh nghiep_chuong 28.pdf Giới hạn truy cập Quản trị tín dụng và hàng tồn kho 12.71 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_31_Tai chinh doanh nghiep_chuong 29.pdf Giới hạn truy cập Sáp nhập, mua lại và thoái vốn 22.99 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_32_Tai chinh doanh nghiep_chuong 30.pdf Giới hạn truy cập Kiệt quệ tài chính 7.39 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA6129_D10993_33_Tai chinh doanh nghiep_chuong 31.pdf Giới hạn truy cập Tài chính quốc tế 25.17 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
XEM THÊM:  Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán việt nam

Chuyên mục: tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *