Warning: file_get_contents(http://css.88k8cc.com/vn.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/wwwroot/clix.vn/index.php on line 15
Quy định về năm sản xuất của xe oto nk crossorigin="anonymous">

Quy định về năm sản xuất của xe oto nk

CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết Quy định về năm sản xuất của xe oto nk.

Dưới đây là danh sách Quy định về năm sản xuất của xe oto nk hot nhất được tổng hợp bởi clix.vn

Video Quy định về năm sản xuất của xe oto nk

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam

số: 555/dkvn

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2007

hướng dẫn

xác định năm sản xuất ô tô khách, rơ moóc và sơ mi rơ moóc

thực hiện nghị quyết số 01/2007qd-bgtvt ngày 17/01/2007 của Bộ GTVT và thống nhất thực hiện thông tư số 03/2006/ttlt-btm-bgtvt-btc-bca ngày 31/03/2006 của liên bộ Công thương – Giao thông vận tải – Tài chính – Công an và Thông tư số 06/2004/tt-bgtvt ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam về việc hướng dẫn xác định năm sản xuất ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc (gọi tắt là xe) trong kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và kiểm định các phương tiện đang lưu hành như sau: :

1. Nguyên tắc chung để xác định năm sản xuất của xe:

năm sản xuất của phương tiện được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

a. Số nhận dạng phương tiện (VIN)b. số khung xe c. các tài liệu kỹ thuật như: ca-ta-lô, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng, nhãn gốc của nhà sản xuất gắn trên xe hoặc thông tin của nhà sản xuất d. các tài liệu liên quan khác như:

– chứng chỉ chất lượng; giấy kiểm định chất lượng xuất xưởng (đối với xe đã qua sử dụng, xe sản xuất, lắp ráp trong nước).- Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy xóa đăng kiểm của xe đang lưu hành ở nước ngoài (đối với Giấy đăng ký xe đang lưu hành ở nước ngoài). xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam) – biên bản kiểm tra, nghiệm thu (đối với xe tân trang) – bản gốc hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền quản lý (nếu có)

XEM THÊM:  Dòng xe oto d và c của honda

2. đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước:

a. đối với xe có số vin sản xuất trong nước: năm sản xuất của xe được xác định theo số vin.b. đối với tất cả các trường hợp khác: năm sản xuất của xe được xác định theo nguyên tắc nêu tại mục 1 của sách hướng dẫn này.c. đối với xe sản xuất, lắp ráp trên cơ sở xe ô tô thì năm sản xuất xe là năm sản xuất của chiếc xe nguyên chiếc hoặc của chiếc xe.

3. đối với xe nhập khẩu:

Năm sản xuất của xe nhập khẩu được xác định theo nội dung nêu tại mục 1 của hướng dẫn này. Trường hợp số VIN và/hoặc số VIN của xe chỉ thể hiện năm sản xuất mà không thể hiện năm sản xuất thì căn cứ vào các căn cứ này để xác định năm sản xuất của xe là cũ nhất (ví dụ: xe có số 2007). đời xe, năm đăng ký xe là 2006 thì xác định năm sản xuất của xe này là 2006) và được ghi trong Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu.

4. đối với xe đã có đăng ký:

khi kiểm định lập Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu, năm sản xuất của phương tiện được xác định theo nguyên tắc sau:

a. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước: năm sản xuất của xe được xác định theo mục 2 của hướng dẫn này.b. đối với xe nhập khẩu: năm sản xuất của xe được xác định theo năm sản xuất ghi trong Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu và phải phù hợp với nguyên tắc quy định tại mục 3 của hướng dẫn này.

XEM THÊM:  Xe hơi gtr

Khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ kèm theo xe với thực tế xe được kiểm định, nếu thấy không thống nhất về năm sản xuất, đơn vị kiểm định báo cáo Cục Đăng kiểm. kiểm tra việt nam để được giải quyết.

5. các quy tắc khác:

a. Đối với các xe đang lưu hành có năm sản xuất được xác định theo quy định trước đây, đơn vị cấp Giấy chứng nhận kiểm định chỉ xác định lại năm sản xuất của xe theo nguyên tắc nêu tại mục 1 khi có yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền. quan có thẩm quyền. thẩm quyền hoặc khiếu nại của chủ phương tiện b. đơn vị quản lý sổ chứng nhận kiểm định có trách nhiệm xác định năm sản xuất khi kiểm định viên lập Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu và chịu trách nhiệm về năm sản xuất đã xác định kể cả khi xe đã hành trình. .c. năm sản xuất ô tô khách sản xuất, lắp ráp trong nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2007 được xác định theo năm ghi trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. năm sản xuất ô tô khách sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 được xác định theo mục 2 của hướng dẫn này d. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây về xác định năm sản xuất của phương tiện, bao gồm văn bản số. 244/2002/đk ngày 24/4/2002 văn bản số. 541/2004/ đăng ký ngày 12/7/2004 và văn bản số. 928/dk ngày 17/8/2006.

XEM THÊM:  Mẫu hợp đồng cho thuê xe oto cá nhân

trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Cục đăng kiểm Việt Nam để giải quyết.

nơi nhận:- bộ gtvt (để làm báo cáo)- công ty sản xuất lắp ráp pt (để p/h)- phòng vaq, var (để thực hiện); – trung tâm nhật ký xcg (để triển khai) hiển thị);- lưu vp , var, vaq.

quản trị viên, 28/11/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<