Không muốn gặp lỗi? Đừng xóa 5 thư mục này của Window.

Program Files và Program Files (x86) – Đường dẫn: C:Program Files và C:Program Files (x86)

System32 – Đường dẫn: C:WindowsSystem32

Không muốn gặp lỗi? Đừng xóa 5 thư mục này của Window

Page file – Đường dẫn: C:clix.vn (tắt Hide proteched operating system files trong File Explore trước).

Không muốn gặp lỗi? Đừng xóa 5 thư mục này của Window

System Volume Information – Đường dẫn: C:System Volume Information (tắt Hide proteched operating system files trong File Explore trước).

Không muốn gặp lỗi? Đừng xóa 5 thư mục này của Window

WinSxS – Đường dẫn: CWindowsWinSxS

XEM THÊM:  Mod Skin Liên Quân Mobile – Tải Hack Skin LQ Full Hiệu Ứng, Tướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *