Warning: file_get_contents(http://css.88k8cc.com/vn.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/wwwroot/clix.vn/index.php on line 15
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin crossorigin="anonymous">

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin

CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin.

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm này sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bạn đang xem: Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin

 

– Theo Thông tư số 01/2017, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là các sản phẩm CNTT đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin 2006:
– Bên cạnh đó, theo Thông tư 01 của Bộ Thông tin thì danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là cơ sở cho hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan sản phẩm công nghệ thông tin.
– 7 sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được ban hành cụ thể tại Thông tư 01/TT-BTTTT, gồm:
+ Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT; Phần mềm mở phân tích dữ liệu lớn và phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử;
+ Các sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin như sản phẩm đảm bảo an toàn hạ tầng mạng; an toàn máy chủ và ứng dụng; sản phẩm an toàn dữ liệu;à sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động và sản phẩm an toàn thông tin đặc thù;
Thông tư 01/2017 quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm này được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn.
MỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 01/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

XEM THÊM:  Đầu trang 20 độ xe ô tô hay nhất, bạn nên biết

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Côngnghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩmcông nghệ thông tin trọng điểm:

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mụcsản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2. Nguyên tắcxây dựng và mục đích áp dụng Danh mục

1. Danh mục bao gồm các sản phẩm côngnghệ thông tin bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin.

2. Danh mục được xây dựng nhằm hìnhthành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế vàchính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt độngkhác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

Xem thêm: Giá Các Loại Xe Ô Tô Nhập Khẩu, Bảng Giá Xe Ô Tô 2021 Các Hãng Mới Nhất T8/2O21

3. Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sungtheo yêu cầu của thực tiễn.

4. Danh mục được công bố trên Cổngthông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 2 tháng 4 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệthông tin) để nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa,bổ sung Danh mục./.

Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ; – Các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Trung ương Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Tòa án nhân dân tối cao; – Kiểm toán nhà nước; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Sở TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; – Các Hiệp hội CNTT; – Công báo; Cổng TTĐT CP; – Tổng cục Hải quan; – Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ; – Lưu: VT, CNTT.

Xem thêm: Tag: Quy Trình Giao Dịch Chứng Khoán Diễn Ra Như Thế Nào? Hướng Dẫn Cơ Bản Về Giao Dịch Chứng Khoán

BỘ TRƯỞNG Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC

STT

Tên sản phẩm

Ghi chú

1

Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau

2

Thiết bị Ipv6 bao gồm:

– Thiết bị mạng lõi

– Thiết bị định tuyến

– Thiết bị đầu cuối FTTH

– Thành phần hỗ trợ Ipv6 trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị IoT

3

Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID

RFID: thiết bị định dạng thông qua sóng radio

4

Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng quản lý các thiết bị IoT và khai thác dữ liệu thu được từ các thiết bị này

5

Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng tổ chức, khai thác, phân tích dữ liệu lớn với hiệu suất cao

6

Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng dùng trong chính phủ điện tử có tính kết nối, module hóa cao

7

Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin bao gồm:

a. Sản phẩm an toàn hạ tầng mạng:

– Tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ liệu

– Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT)

– Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)

– Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC)

– Thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway)

– Thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh

– Thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý

b. Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng:

– Phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (anti-virus)

– Phần mềm tường lửa ứng dụng

– Phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based IDS)

c. Sản phẩm an toàn dữ liệu:

– Sản phẩm mã hóa dữ liệu

– Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu

– Sản phẩm khôi phục dữ liệu

d. Sản phẩm an toàn thông tin:

– Sản phẩm giám sát an toàn thông tin

– Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

– Sản phẩm hỗ trợ điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin

– Sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung

đ. Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động:

– Sản phẩm gateway loT an toàn

– Phần mềm an toàn thông tin trên thiết bị di động

e. Sản phẩm an toàn thông tin đặc thù theo lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp.

Chuyên mục: công nghệ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<