crossorigin="anonymous">

3 xe ô tô chở 118 tấn hàng

CLIX xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết 3 xe ô tô chở 118 tấn hàng.

Clix.vn chia sẻ kiến thức Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ba ô tô cùng chở 118 tấn hàng tổng cộng hết 50 chuyến .Số chuyến xe thứ nhất chở gấp rưỡi số chuyến xe thứ hai .Mỗi chuyến xe thứ nhất chở 2 tấn ,xe thứ hai chở 2,5 tấn ,xe thứ ba chở 3 tấn .Hỏi mỗi ô tô chở mấy chuyến ?

 

*

 

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

Bạn đang xem: 3 xe ô tô chở 118 tấn hàng

Ba ô tô chở tổng cộng 50 chuyến , gồm 118 tầng hàng . Mỗi chuyến, xe thứ nhất chở 2 tấn , xe thứ 2 chở 2,5 tấn , xe thứ 3 chở 3 tấn . Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu chuyến biết rằng số chuyến xe thứ nhất gấp rưỡi số chuyến xe thứ hai ?

Giúp với mọi người ơi tôi cần gấp

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

3 Ô tô chở tổng cộng 50 chuyến gồm 118 tấn hàng. Mỗi chuyến xe thứ nhất chở 2 tấn, xe thứ 2 chở 2,5 tấn, xe thứ 3 chở 3 tấn. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu chuyến, biết rằng số chuyến của xe thứ nhất gấp rưỡi số chuyến xe thứ 2.

Giúp mk nha! mình đang vội ^_^

XEM THÊM:  Mg zs 2021: giá xe zs lăn bánh kèm thông tin khuyến mại

Ba ô tô chở ttongr cộng 50 chuyến , gồm 118 tấn hàng . Mỗi chuyến , xe thứ nhất chở 2 tấn , xư thứ 2 chở 2,5 tấn , xe thứ 3 chở 3 tấn . Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu chuyến biết rằng số chuyến xe thứ nhất chở gấp rưỡi số chuyến xe thứ hai chở ?

3 ô tô chở tổng cộng 50 chuyến ,gồm 118 tấn hàng . mỗi chuyến , xe thứ nhất chở 2 tấn , xe thứ 2 chở 2,5 tấn ,xe thứ 3 chở 3 tấn . HOỉ mỗi xe chở bn chuyến biết số chuyến xe thứ nhất gấp rưỡi số chuyến xe thứ 2 ? các bạn giải theo phương pháp giả thiết tạm các bạn giúp mình nha

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

3 ô tô chở tổng cộng 50 chuyến,gồm 118 tấn hàng.Mỗi chuyến ,xe thứ nhất chở 2 tấn,xe thứ hai chở 2,5 tấn,xe thứ ba chở 3 tấn.hỏi mỗi xe chở đực bao nhiêu chuyến biết rằng số chuyến xe thứ nhất gấp rưỡi số chuyến xe thứ 2

XEM THÊM:  đánh giá xe ô tô, đánh giá mẫu xe hơi sport car mới

 

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

khó quá giúp mik vs nha!

*

Ba ô tô chở tổng cộng 50 chuyến, gồm 118 tấn hàng. Mỗi chuyến, xe thứ nhất chở 2 tấn, xe thứ hai chở 2,5 tấn, xe thứ ba chở 3 tấn. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu chuyến biết rằng số chuyến xe thứ nhất gấp rưỡi số chuyến xe thứ hai?

3 xe ô tô chở 118 tấn hàng , tổng cộng hết 50 chuyến , số chuyến xe thứ nhất chở gấp rưỡi số chuyến xe thứ hai . Mỗi chuyến xe thứ nhất chở 2 tấn , xe thứ hai chở 2,5 tấn , xe thứ 3 chở 3 tấn . Hỏi mỗi ô tô chở mấy chuyến ?

>

Ba xe oto chở 118 tấn hàng tổng cộng hết 50. Số chuyến xe thứ nhất chở gấp rưỡi số chuyến xe thứ hai mỗi chuyên xe thứ nhất chở 2 tấn , xe thứ hai chở 2,5 tấn , xe thứ ba chở 3 tấn. Hỏi mỗi oto chở mấy chuyến

Gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0) Ta có : x + y+ z = 50 (1) Khối lượng xe 1 chở là 2x; xe 2 là 2,5y; xe 3 là 3z Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2) Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2 Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình x + y + z = 50 2x + 2,5 y + 3x = 118 x = 1,5 y Đến đây chắc bn tự làm đc rồi nhỉ? Có j bn hỏi lại mk nha!

Chúc bn học tốt!

XEM THÊM:  Các loại xe ô tô 4 chỗ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay tại việt

Ba ôtô chở tổng cộng 50 chuyến , gồm 118 tấn hàng . Mỗi chuyến , xe thứ nhất chở 2 tấn , xe thứ hai chở 2,5 tấn , thứ ba chở 3 tấn . Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu chuyến biết rằng số chuyến xe thứ nhất gấp rữi số chuyến xe thứ hai ? Dùng phương pháp giả thiết tạm nha

Giúp mình nhé !

 

Giả thiết rằng tất cả 50 chuyến đều do xe thứ ba chở thì khối lượng hàng chở được là:

3 . 50 = 150 (tấn).

Dôi ra: 150 – 118 = 32 (tấn).

Để không dôi ra, phải thay một số chuyến của xe thứ ba bằng các chuyến của hai xe kia theo quy luật sau: cứ 5 chuyến của xe thứ ba

thay bởi 3 chuyến của xe thứ nhất và 2 chuyến của xe thứ hai. Mỗi lần thay như vậy thì số chuyến không thay đổi, số chuyến của xe

thứ nhất luôn gấp rưỡi số chuyến của xe thứ hai, còn khối lượng hàng giảm đi :

3 . 5 – (2 . 3 + 2,5 . 2) = 15 – 11 = 4 (tấn).

Số lần thay : 32 : 4 = 8 (lần).

Xe thứ nhất chở : 3 . 8 = 24 (chuyến).

Xe thứ hai chở : 2 . 8 = 16 (chuyến).

Xe thứ ba chở : 50 – (24 + 16) = 10 (chuyến).

Vậy : xe thứ nhất chở 24 chuyến

xe thứ hai chở 16 chuyến

xe thứ ba chở 10 chuyến

Đúng 0
Bình luận (0)

Ta gọi x,y,z là số chuyến của mỗi ô tô (x,y,z >0)

Ta có : x + y+ z = 50 (1)

Khối lượng xe 1 chở là 2x ,xe 2 là 2,5y ; của xe 3 là 3z

Ta có : 2x + 2,5y +3z = 118 (2)

Và x = 1,5y (3) …..vì số chuyến xe 1 gấp rưỡi xe 2

Từ (1) và (2) và (3),ta có hệ phương trình

x + y + z = 50

2x + 2,5 y + 3x = 118

x = 1,5 y

Vậy…

Đúng
Bình luận (0)

Giải thiết tạmà. Hình như mình học rồi nhưng mà quên mất tiêu rồi. Bạn thông cảm cho mình nhé .

Đúng
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
samsungliving.com
Chuyên mục: tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<